Disruption akademiske kvalifikationer

I Danmark skal alle – næsten – have en videregående uddannelse. Anvendelsen af kunstig intelligens – AI for Artifical Intelligence – og den hastige udbredelse af konkrete AI-løsninger til hele jordkloden på én gang, gør det muligt at gøre 80 % af  viden tilgængelig i et let fordøjeligt format for alle.

Så på den ene side kan størsteparten af al viden blive let at få adgang til, på den anden side får mange personer aldrig lært at skabe viden selv.

Så et centralt sted, hvor disruption slår igennem de kommende år, bliver omkring spørgsmålet, “Hvad viden egentligt er i dag og bliver i morgen?”

Nogle bud kunne være:

 • At udvælge områder, hvor AI skal anvendes,
 • At kombinere anden viden med AI,
 • At uddanne alle hertil.

 

 

Kan vi følge med? -nu krisen udvikler sig nogle år til!

Ja, det er det store spørgsmål for alle virksomheder og borgere i disse tider. De sidste 3 års krise udstiller alle de ønskedrømme og svagheder, som vi tilegnede os i de gode sider i perioden 1996-2007.

Opgaven fremadrettet må være at holde igen med unødvendige udgifter og investeringer og i stedet fokusere på:

– at den daglige forretning kører på enhver måde og frem for undgå unødvendige risici,

– at der målrettet investeres i projekter, processer, koncepter og relationer, der kan lykkes i fremtiden.

Projekter kunne ligge inden for:

 • IT-anvendelse, energibesparelse, psykisk og fysisk velvære,
 • men ikke samtalekøkkener, nye huse og store biler m.v.
 • og tilsvarende ikke nye administrationsbygninger og maskiner, der ikke hurtigt tjener sig selv ind.

Processer kunne være:

 • at klare husholdning og arbejdsprocesser selv – dvs. afluse dårlige vaner
 • at reducere lagre og unødvendige udgifter konsekvent
 • At være mere vedkommende over for venner, familie og forretningsrelationer

Koncepter kunne være:

 • nye måder at klare sin daglige transport på
 • Opdatering af ICT-siden *) personligt og forretningsmæssigt
 • komplet ændring af karriere og livsstil

Relationer burde være:

 • værdiskabende og mangefacetterede
 • og ikke gammel sur vane, der går i selvsving.

 

*) “ICT” står for Information and Communication Technology

 

 

Vinteren tager til – krisen tager form

For første gang i 14 år har vi isvinter – Herligt, så tror børnebørnene på vores historier. Men ellers er vi i Europa i gang med at finde os selv – efter at finanskrisen nu kører over i den virkelige krise:

 1. Hvad skal vi for alvor blive gode til her i Danmark?
 2. Kan vi tage os sammen til at gøre denne indsats?
 3. Og kan specielt aldersgruppen 55-70 indse, at den bør være aktiv i hjemmet og samfundet for at levere et bidrag, der er med til at finansiere, at den gennemsnitlige levetid er gået op med næsten 20 år det sidste  århundrede.

The Summer is all over – sommeren er over os

Ja, så gik første halvår 2009. På Københavns Erhvervs Akademi, hvor mine hovedaktiviteter ligger i dag, arbejdes der på fuld kraft med integration af de 5 institutioner, der ligger bag fusionen, som iværksattes officielt for 1/2 år siden.

ITET-teknologuddannelsen indfører en ny bekendtgørelse, som træder i kraft efter sommerferien. 

Ca. 30 kandidater kommer igennem nåleøjet og får eksamen, heraf 23 i første omgang og forhåbentligt yderligere 7 i forbindelse med omeksamen i august. Her hvor arbejdsmarkedet strammer til, er det fint, at der kommer nogle dygtige unge mennesker ud, der ved, hvordan en computer og et netværk fungerer eller som ikke er bange for at kigge et defekt elektronisk apparat efter i sømmene.

For første gang gav vi merit for virksomhedsfagenes indlæring til den praktiske overbygningsuddannelse, som udbydes af flere tekniske skoler landet over, Den Praktiske Lederuddannelse. 25 kandidater fik merit til de to første moduler i henholdsvis:

 • 1. Ledelse, organisation og personale,
 • 2. Drift, styring og økonomi.   

Specielt de 8 internationale kandidater er meget glade for disse meritbeviser og flere af dem vil nu lære dansk for alvor, så de yderligere sikrer sig en fremtidig platform på det danske arbejdsmarked og i den forbindelse kan komme tilbage til TEC-Frederiksberg (TEC: Teknisk Erhvervsskole Center) 

De to supplerende moduler til den godkendte eksamen som “Praktisk Leder” er:

 • 3. Kvalitet, sikkerhed og miljø,
 • 4. Salg, markedsføring og kommunikation 

I efteråret 2009 afvikles der atter kursusforløb i modulerne 1, 2 og 4. Hvis du er interesseret, giv mig telefonisk kald på 20 21 99 13 eller send en e-mail på poul@lundberg-consulting.dk

Se krisens kendsgerninger i øjnene

I 1973 under den første oliekrise gik mange hjul helt i stå. Et kendt konsulentbureau valgte efter at have været helt i koma den første måned, hvor ingen kunder ringede ind, at se krisen i øjnene og erkendte, at der skulle noget nyt til for at overleve:

Man besluttede sig til at tilbyde virksomhederne gratis hjælp med et nyt begreb, som senere dannede skole: “Kriseledelse – eller Crisis Management” – og efter ganske få måneder var konsulentvirksomheden en del af markedet igen og kunne også levere løsninger mod betaling.

Nu har vi en finanskrise – og en økonomisk krise i fuldt flor, hvor arbejdsløsheden vil komme tilbage på et niveau nærmere de 200.000 end de 50.000 medborgere.

Løsninger skal ikke gives her, men hvad med at tage medicinen fra 1973 og indstille sig på krisens virkelighed?:

 1. Opskruede projekter og løs finansiering fejes af bordet,
 2. Priserne på ejendomme, arbejdskraft, råvarer og serviceydelser kommer ned, nogle endda dramatisk,
 3. Investorer med egenkapitalen og den øvrige finansiering i ryggen tager over,
 4. Sektorer med mangel på arbejdskraft kan nu få dækket deres behov lettere,
 5. Vi kan få et kvalitetsløft mange steder, hvor der har været slækket på denne de seneste år.

Næste side »